Vzdělávání zaměstnanců ve firmě ANIM plus – RS

Vzděláváním zaměstnanců k rozvoji firmy ANIM plus - RS, s.r.o. II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011908

Společnost ANIM plus – RS, s. r. o. úspěšně v říjnu 2019 zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011908 pod názvem Vzděláváním zaměstnanců k rozvoji firmy ANIM plus - RS, s.r.o. II. Záměrem projektu je rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců firmy za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. Pro zaměstnance je připraven ucelený systém vzdělávacích aktivit z oblastí obecného IT, měkkých a manažerských dovedností a účetní, ekonomické a právní kurzy. Školení se účastní cca 55 vybraných zaměstnanců společnosti. Projekt je spolufinancován fondy EU, Operační program Zaměstnanost.

Dispečink PCO

Stálá služba - 24 hodin

mobil:   739 222 444
mobil:   777 565 008
e-mail:   pco@anim.cz

Vzdělávání zaměstnanců

Společnost ANIM plus – RS, s. r. o. úspěšně v říjnu 2019 zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011908 pod názvem Vzděláváním zaměstnanců k rozvoji firmy ANIM plus - RS, s.r.o. II.

 

Společnost SECURITY ANIM, s.r.o. úspěšně v říjnu 2019 zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011931 s názvem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.

Jsme partnery

ONI NAM System System Plus Zlín LPT System, s.r.o. Alsymon s.r.o. Kruh Zásahová služba

Jsme členy

ČK SOMO KPKB ČR

CK SOMO KPKB CR

Ocenění

Copyright © 2024 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín