Fyzická ostraha objektů

Při provádění fyzické ostrahy je prioritou ochrana osob, zdraví a majetku klienta před negativními vlivy, které mohou ovlivňovat, nebo narušovat řádný chod chráněného objektu.

Činnosti při fyzické ostraze objektu:

 • Kontrola a evidence všech procházejících osob.
 • Kontrola a evidence všech projíždějících vozidel.
 • řízení a monitorování veškerého dění v prostorách vrátnice
 • Kontrola a zamezení neoprávněného vynášení a vyvážení majetku
 • Provádění pravidelných pochůzek ve střeženém objektu.
 • Kontrola oplocení, uzavření a uzamčení prostor.
 • Pochůzky za účelem protipožární prevence
 • Pochůzky za účelem snížení rizika ekologické havárie
 • Kontrola neporušenosti zámků, mříží a oken
 • příjem, výdej a úschova finanční hotovosti a cenných předmětů a jejich evidenci
 • Kontrola osvětlení a kontrola elektrických spotřebičů.
 • Obsluha a dohled nad EZS, EPS, CCTV.
 • evidence výdeje a příjmu klíčů
 • Obsluha telefonní ústředny.
 • Dohled na nad technologickým zařízením a dohled v kotelnách
 • Pomoc při řízení evakuace v případě živelné pohromy, požáru, nebo ekologické havárie

Pracovník BS ANIM vykonávající fyzickou ostrahu je trestně bezúhonný člověk s dobrou fyzickou kondicí, který je řádně zaškolen a zacvičen v problematice poskytování služeb v oblasti komerční bezpečnosti. Je cvičen a školen také v oblasti protipožární prevence, psychologie, poskytování první zdravotní pomoci a dle požadavků jazykové dovednosti a obsluhy PC. Při výkonu služby dbá vždy na svůj vzhled a slušné vystupování, kterým vždy chrání zájmy klienta a reprezentuje jej.

ANIM - fyzicka ostraha ANIM - fyzicka ostraha ANIM - fyzicka ostraha

Pracovníci BS ANIM, vykonávají službu ve služebním stejnokroji modro-černé kombinace. Každý pracovník vykonávající službu musí nosit viditelně na určeném místě svou firemní identifikační jmenovku.

Činnost bezpečnostní agentury BS ANIM při plnění " Smlouvy o ostraze", která je sjednána s klientem se řídí " Směrnicí o ostraze", která je vypracována na základě zadání specifických požadavků klienta a slouží k přesnému určení povinností a úkolů obou stran, mezi kterými je smlouva uzavřena.

 • Pro kvalitní výkon ostrahy má firma zřízenou funkci firemního inspektora, který provádí namátkovou kontrolu pracovníků ve službě, v denních i v nočních hodinách.
 • Všechny střežené objekty BS ANIM jsou koordinovány a řízeny dispečinkem společnosti ANIM, kde je 24 hodinová služba. Jsou zde shromažďované všechna hlášení z objektů a každých 12 hodin jsou přeposílána hlášení na vedení firmy.
 • Všichni pracovníci mají uzavřenou pojistku na škody způsobené z nedbalostí, při výkonu povolání.
 • Na přání klienta firma ANIM zajistí pro požadovaného pracovníka BS ANIM základy jazykové přípravy buď v anglickém jazyce, nebo německém jazyce, včetně základů práce na PC

Firma ANIM dodá při objednávce fyzické ostrahy zdarma:

 • Kontrolní obchůzkový systém on-line, včetně poskytnutí měsíčního výpisu (www.pochuzky-online.cz)
 • Služebního psa s kotcem
 • Software na řízení provozu vrátnice
 • Připojí na PCO ANIM všechny objekty klienta, které jsou zabezpečené EZS nebo EPS a bude je monitorovat.
Copyright © 2024 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín