Patrolovací služba

Objekt je střežen mobilní patrolovací hlídkou, která dle dohody nepravidelně, několikrát za dobu požadovanou klientem provede fyzickou kontrolu střeženého objektu. Samotný způsob střežení (provádění obchůzek) je vykonáván stejně jako u střežení prováděného stálou službou při fyzické ostraze. Patrolovací hlídku tvoří naši nejlepší pracovníci, kteří jsou pro tuto činnost speciálně školeni.

Hlídka je vybavena následujícím způsobem:

služební uniforma, služební vozidlo, spojovací technika, osobní zbraň, halogenová svítilna, obušek-tonfa, slzotvorný plyn, kontrolní obchůzkový systém on-line, hasební prostředky, lékarnička

ANIM - Patrolovací služba ANIM - Patrolovací služba

Při obchůzce objektu se hlídka zaměřuje zejména na zabránění vzniku škod na majetku, zajištění pohybu nežádoucích osob, na protipožární prevenci, na nebezpečí vzniku ekologické havárie a celkovou bezpečnost v objektu. Četnost a dobu prováděných obchůzek si zvolí klient.

Patrolovací služba je vhodná jako samostatná služba, ale nejefektivnější je ve spojení s EZS a napojením na PCO.

Dokladování

Firma ANIM plus - RS, s.r.o. je oficiálním Partnerem systému ONI (www.onisystem.cz)

Všechna zásahová vozidla jsou schopna přijímat data o poloze ze systému GPS, takže lze každý výjezd patrolovací hlídky sledovat v PC na digitální mapě v oblasti zájmu a doložit tak každému klientovi výjezdy k jeho objektu i dobu prováděné činnosti hlídkou.

 

Copyright © 2024 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín