Pult centrální ochrany - PCO

S námi už nemusíte mít obavy o bezpečí! Můžeme Vám nabídnout montáž elektrické zabezpečovací signalizace - EZS a zajistit napojení na pult centrální ochrany - PCO s ostrahou po celých 24 hodin denně! Systém střežení na PCO je vhodný zejména pro zajištění bytů, rodinných domů, chat, garáží, kanceláří, ale i průmyslových objektů a objektů vyšší důležitosti.

Firma ANIM plus-RS,s.r.o. může zajistit bezplatné zpracování projektu a následnou montáž systémů elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), popřípadě elektrické požární signalizace (EPS), nebo kamerový systém a připojení na vlastní pult centralizované ochrany (PCO).

Připojit na náš PCO můžeme taky již nainstalovanou EZS. Připojení na PCO může být realizované po telefonní lince, pomocí radiového signálu, nebo datovými přenosy GSM/GPRS.

Společnost ANIM provozuje pult centralizované ochrany NAM NET - G.

Pult centralizované ochrany je spolehlivý, kompaktní, bezpečný, stále zdokonalovaný systém, vybavený moderní přenosovou a výpočetní technikou. Tento monitorovací systém umožňuje systematicky sledovat aktuální stav elektronických poplachových systémů, které jsou instalovány ve střeženém objektu.

Dispečink PCO společnosti ANIM může napojit a monitorovat objekty po celé ČR.

Pro přenos poplachových zpráv ze střeženého objektu na PCO se používá speciální radiový kanál, přenosy po síti GSM/GPRS, nebo jednotná telekomunikační síť (JTS).

ANIM - PCO - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Standardní postup společnosti ANIM při monitorování poplachového signálu

Dojde-li k vyhlášení alarmu ze střeženého objektu (vloupání, požár, sabotáž, přepadení, únik plynu, únik vody apod.), který je zajištěn elektronickým zabezpečovacím zařízení a napojen na PCO společnosti ANIM, je po radiové síti (GSM/GPRS nebo JTS) přenesena poplachová zpráva na PCO během několika sekund. Tato zpráva určuje: identifikační číslo-adresu střeženého objektu, druh zprávy (poplachové nebo informativní) a přesné místo narušení objektu.

Operátor PCO zprávy vyhodnotí a při jejich řešení postupuje podle předem stanoveného zásahového plánu střeženého objektu. Je-li potřebné ověřit vzniklou poplachovou situaci fyzicky přímo v daném střeženém objektu, obsluha PCO k objektu vyšle zásahové vozidlo, které nepřetržitě operuje v dané oblasti. Zároveň, pokud je tak dohodnuto, telefonicky kontaktuje tzv. oprávněnou osobu střeženého objektu a informuje jí o nastalé poplachové události. Při ostrém napadení objektu zároveň vyrozumí policii. Zásahová jednotka ANIM narušený objekt zajistí a střeží až do příjezdu policie nebo majitele objektu. Pro případ mimořádné události má ANIM zajištěno bezpečné spojení a spolupráci s policií, záchrannou službou a hasičský útvarem.

ANIM - PCO - DISPEČINK PCO
DISPEČINK PCO

Dokladování

Firma ANIM plus - RS, s.r.o. je oficiálním Partnerem systému ONI ( www.onisystem.cz ) Všechna zásahová vozidla jsou schopna přijímat data o poloze ze systému GPS, takže lze každý výjezd zásahového vozidla sledovat v PC na digitální mapě v oblasti zájmu a doložit tak každému klientovi výjezdy k jeho objektu i dobu zásahu.

 

Copyright © 2024 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín